Bollywood lyrics

Shiv Hindi Lyrics – Hansraj Raghuwanshi

Shiv Hindi Lyrics – Hansraj Raghuwanshi Jata Tavi Galajjala, Bhole Baba Pravaha Pavitasthale, Shambhu Galea Valambya Lambitam Bhujanga Tungamalikam Damad Damad Damad Dama Ninada Vadda Marvayam Chakara Chand Tandavam Tano Tunah Shivah Shivam [the_ad id=”1335″] Shivah Shivam, Shivah Shivam Shivah Shivam, Shivah Shivam Shiv Kailashon Ke Wasi Dhauli Dharon Ke Raja Shankar Sankat Har Na […]